فرم عضویت در وبلاگ خدائی (فرم ثبت نام)

لینک باکس خدائی

فرم ارسال پیام به مدیر

فرم ارسال نامه به مدیر

صفحه اصلی CBOX

ورود به کنترل پنل کاربری اعضا
نام کاربری :
کلمه عبور :

با من باش
دیروز با تو بودم
امروز بی تو ام
دیروز که با تو بودم بی تو بودم
امروز که بی تو ام با تو ام
خواستم باور کنم که رفتی اما هر لحظه خاطرات با تو بودنت با من بود.....
و ان سکوت پر معنی ات و ان صبر بی مانندت و ان لحن مهربانو نگرانت و ان نگاه زیبا و گیرایت ....همه با من بود
تو با منی گرچه نیستی که اشک های من را تسلا دهی گرچه نیستی تا بی قراری های من را حس کنی گرچه نیستی تا بشنوی انچه مشتاق شنیدنش بودی .
و من امروز مطمئن تر از همیشه با تو ام تا همیشه تا روزی که نگاهم برقی دارد و نای رسیدن ...در من هست پس تو هم با من باش ....باز هم با من باش

   نوشته شده توسط:ماتادر