فرم عضویت در وبلاگ خدائی (فرم ثبت نام)

لینک باکس خدائی

فرم ارسال پیام به مدیر

فرم ارسال نامه به مدیر

صفحه اصلی CBOX

ورود به کنترل پنل کاربری اعضا
نام کاربری :
کلمه عبور :

قرار

قرار نیست آنچه دل ما می خواد همان باشه
قرار نیست وقتی آفتاب در حال غروب کردن است غصه دار بشیم که مثلا امروز هم از عمرمان گذشت ولی .....................
قرار نیست اصلا غصه بخوریم .در هر شرایط اعتقاد من براین است که ما لازم است قوی باشیم وبه آیه یحی ویمیت معتقد باشیم .
قرار نیست فوری خودمان را به بازیم که چی می خواد بشه هر چه مشیت الهی است همان می شه و ما فقط اندکی ممکن است در انجام آن تاخیر به وجود اوریم .
اصلا این زندگی ارزش بحث کردن را دارد که بخواهیم بایستیم و در باره اش بحث کنیم که چی و چی ولی همین قدر بگو مرد بودن در زندگی خود همه چیز است واین مرد بودن به این نیست که فرد مرد باشد نه زن یا مرد فرقی نمی کند هر گس در زندگی خود مرد بود این مهم است وهمه قول قرار ها هم روی همین مردی و مردانگی ها بسته می شود واین پایان همه چیز هم می تواند باشد.......................
قرار نیست به سادگی از یک دوستی بگذریم ویا یک دشمنی را شروع کنیم صبر خود در این میان نقش مهمی را بازیم می کند و هر کسی صبر داشته باشد همه چیز به خوبی درست خواهدشد ...................
قرار نیست اگر دوستی با رفیقی تاخیر در پیدا شدنش شد فوری ازش گله مند بشیم وبگیم که بدرد نمی خورد این زندگی مانند سیبی است در هوا که تا رسیدن به زمین هزاران چرخ خواهد خورد ودر نهایت در بستر خاک خدا قرار خواهد گرفت و هیچ چیزی از این چرخه بیرون نیست واگر هم باشد در باور وهم ما انسان ها نخواهد گنجید که این خود بسیار مهم است و در این باره هم هر کسی نمی تواند قضاوت کند که کی و کجا می تواند خدایی باشد ویا خدایی عمل کند واگر قرار شد باشیم همان به که خدایی باشد وباشیم برای همیشه نه اینکه فوری قهر وسپس هم طلاق و دوستی بر باد واین را چه می نامیم .
شاد باشید همه دوستان